Home

Sản phẩm mới


Video Thumbnail
LOK #51: Bitcoin hoạt động làm sao? How is Bitcoin different from traditional banking?
Video Thumbnail
LOK #50: Giàu là như nào? What does it mean to be rich?
Video Thumbnail
LOK#49: LOK x Yola – 2030, 👨🏼👂🏼👩🏼👄🔡🔣🈯🌐⁉️
LOK Comic #2: Giải ngố chứng khoán (P.2)
LOK Comic #1: Giải ngố chứng khoán (P.1)
LOK Comic #3 - Văn hóa hẹn hò

sparkamp


thông tin

SPARKamp là trại hè đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng mô hình giáo dục – giải trí tích hợp công nghệ đồ họa cho học sinh lứa tuổi 12 – 17 tại Việt Nam. Tại SPARKamp, học sinh phát triển 4Cs – 4 kĩ năng quan trọng nhất của thế kỉ 21 – Sáng tạo, Tư duy phê phán, Giao tiếp, và Làm việc nhóm, giúp các em tự tin hơn trong học tập và trong cuộc sống.


thành viên